Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Besmette Stad

Leesatelier #10: 'Nomenklatuur van verlaten dingen'

Nomenclatuur, zegt Van Dale, is een ‘naam­lijst, naam­re­gis­ter’, met als speciaal voorbeeld voor België: ‘no­men­cla­tuur van de ge­nees­kun­di­ge ver­strek­kin­gen – de ge­co­deer­de lijst met de ge­nees­kun­di­ge pres­ta­ties die ge­heel of ge­deel­te­lijk ver­goed of te­rug­be­taald wor­den door de ziek­te­ver­ze­ke­ring’. Van Ostaijen maakt zo’n inventaris op voor het uitgestorven centrum van de bezette stad. Maar of er ooit iets zal worden vergoed? Matthijs de Ridder gidst je door 'Nomenklatuur van verlaten dingen', Iris Penning en Peter Holvoet-Hanssen geven er een hedendaags antwoord op.
Door Matthijs de Ridder op 2 mei 2020
Video
Leesatelier Bezette Stad | Aflevering 10: Nomenklatuur van verlaten dingen
Vertel het verder: