Ontmoetingen

Van 25 april 2017 tot 25 mei 2017

Bach, cement en de postbode

Miek De Keppers analyse van het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen

deBuren, Brussel

25 april 2017 - 15:00 > 17:30

Miek De Kepper, voormalig directeur van LOCUS, steunpunt voor lokaal cultuurbeleid (nu Cultuurconnect) presenteert haar boek Over Bach, cement en de postbode (Pelckmans) over vijftig jaar lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen. Ze beschrijft de belangrijkste sleutelmomenten en duidt ze in een ruimere maatschappelijke context. De verzuiling en de secularisering van de samenleving enerzijds, en de wijzigende relatie tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten anderzijds, zijn hierbij de sturende krachten. Doorheen die geschiedenis blijkt ook de link met belangrijke huidige vraagstukken zoals cultural governance, de nood aan schaalvergroting, de effecten van decentralisering en van professionalisering. Na een inleidende lezing gaat ze in gesprek met Cor Wijn, expert in Nederlands cultuurbeleid, Heidi De Nijn, departementshoofd cultuur in Mechelen, en Rento Zoutman, zelfstandig adviseur op het vlak van lokaal beleid.